Všetko čo robíme, robíme na základe platných právnych predpisov SR a EU.
Našim cieľom je vyhovieť potrebám obchodných partnerov.
Spolupráca s nami je Vaša výhoda v oblasti odpadov a hygieny.

Stačí málo, aby sme urobili niečo pre seba, pre našu budúcnosť a pre naše životné prostredie.

Môžeme začať recyklovaním,

triedením odpadu alebo využívaním alternatívnych zdrojov energie.

Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Sme s ním spojení vo vzájomnom a neodlučiteľnom vzťahu. Neuvedomujeme si, že ničením prírody ničíme seba, ľudstvo a celú planétu.

Stačí málo, aby sme urobili niečo pre seba, pre našu budúcnosť a pre naše životné prostredie. Môžeme začať recyklovaním, triedením odpadu, výsadbou zelene alebo využívaním alternatívnych zdrojov energie.

V roku 1995 bola založená v Trenčíne spoločnosť INTA, s.r.o., ktorá si od svojho začiatku kládla za svoj hlavný cieľ zvládnutie najmodernejších technológií ekologickou cestou nepoškodzujúcou prírodu. Jednou z naplnenia týchto myšlienok bolo zavedenie novej pokrokovej technológie na recykláciu, čistenie a transesterifikácia rastlinných olejov a tukov.

V súčasnosti je našou hlavnou činnosťou zber a výkup použitých rastlinných olejov a tukov na území celého Slovenska.

Galéria

Oleje a tuky

GAS Biotech SK

Asociácia

Kto je online

Máme online 2 hostí